ХАА-н гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн дун-даж үнэ
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 11. 15 цаг 16 минут
Хөдөө аж ахуйн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн мэдээгээр 2017 оны 2 дугаар сард үхрийн 2 метрээс дээш урттай ширний дундаж үнэ Увс, Ховд, Говьсүмбэр, аймагт хамгийн бага буюу 25.0-27.5 мянган төгрөг; Өвөрхангай, Дархан-Уул, Төв, Хэнтий аймаг, Улаанбаатар хотод хамгийн их буюу 39.0-42.0 мянган тө
Том малын зүй бус хорогдол 133.9 мянган толгойд хүрлээ.
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 11. 14 цаг 57 минут
Том малын зүй бус хорогдол 2017 оны эхний 2 сард улсын хэмжээнд 133.9 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 258.0 (65.8%) мянгаар буурав.
Нийт төлбөрийн тэнцэл 18.2 сая ам.долларын алдагдалтай гарч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 249.9 сая ам.доллараар буурлаа.
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 11. 14 цаг 40 минут
Төлбөрийн тэнцлийн урсгал данс 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 449.0 сая ам.долларын алдагдалтай гарахад барааны тэнцэл 1330.9 сая америк долларын ашигтай гарсан хэдий ч үйлчилгээний тэнцэл 1143.1 сая ам.доллар, анхдагч орлогын данс 832.3 сая ам.долларын алдагдалтай гарсан нь голлон нөлөөлсөн байна.
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ өмнөх сараас 1.6 хувиар өслөө.
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 11. 14 цаг 26 минут
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэгчийн үнэ 2017 оны 2 дугаар сард өмнөх сараас 1.6 хувь, өмнөх оны жилийн эцсээс 23.7 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 70.9 хувиар өссөн байна.
Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 26.5 хувиар өсчээ.
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 10. 18 цаг 38 минут
Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2017 оны эхний 2 сард өмнөх оны мөн үеэс 63.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэхэд тэтгэврийн даатгалын сангийн орлого 57.0 (34.1%) тэрбум төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.
ЦАГ АГААР
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 10. 08 цаг 19 минут
Агаарын дундаж хэм 2017 оны 2 дугаар сард олон жилийн дунджаас 2.2 хэмээр дулаан байлаа.
БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 10. 08 цаг 16 минут
Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад ажил хайж бүртгүүлсэн иргэд 2017 оны 2 дугаар сарын эцэст 47.2 мянга болж, 34.1 (72.2%) мянга нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 13.1 (27.8%) мянга нь ажилтай боловч өөр ажил хайж байгаа иргэд байна.
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 1.0 хувиар буурлаа.
Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 16. 13 цаг 09 минут
Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад ажил хайж бүртгүүлсэн иргэд 2017 оны 1 дүгээр сарын эцэст 47.3 мянга болж, 34.3 (72.5%) мянга нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 13.0 (27.5%) мянга нь ажилтай боловч өөр ажил хайж байгаа иргэд байна.
Том малын зүй бус хорогдол 64.5 мянган толгой байна.
Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 16. 12 цаг 55 минут
Том малын зүй бус хорогдол 2017 оны 1 дүгээр сард улсын хэмжээнд 64.5 мянга болж, өмнөх оны мөн үеэс 53.9 (45.5%) мянгаар буурав. Том малын зүй бус хорогдлыг төрлөөр нь авч үзвэл адуу 3.2 мянга, үхэр 6.3 мянга, тэмээ 31, хонь 28.7 мянга, ямаа 26.2 мянга байна. Нийт хорогдсон малын 44.5 хувийг хонь, 40.7 хувийг ямаа эзэ
Төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 25.3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарлаа.
Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 16. 12 цаг 44 минут
Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 8.9 хувийг ирээдүйн өв сангийн орлого, 74.6 хувийг татварын орлого, 16.5 хувийг татварын бус орлого эзэлж, өмнөх оны мөн үеэс татварын орлогын эзлэх хувь 15.0 пунктээр буурч, ирээдүйн өв сангийн орлогынх 8.9 пункт, татварын бус орлогынх 6.1 пунктээр өссөн байна.
UN DATA
Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :