Би монгол хүүхэд
Нийтэлсэн: 2017 он 06 сар 01. 01 цаг 39 минут
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 16. 17 цаг 13 минут
Хөдөлмөр эрхлэлт
Нийтэлсэн: 2017 он 05 сар 16. 17 цаг 07 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж орлого
Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 05. 09 цаг 06 минут
Нэг өрхийн сарын дундаж орлого, төгрөгөөр өрхийн тэргүүлэгчийн ажил эрхлэлтийн байдлаар
Зарим хүнсний бус зарлага, сарын дунджаар,
Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 04. 08 цаг 41 минут
Зарим хүнсний бус зарлага, сарын дунджаар, сууцны төрлөөр, 2012-2015 оноор
Өрхийн мөнгөн орлого, сууцны төрлөөр, 2012-2015 он
Нийтэлсэн: 2017 он 04 сар 03. 10 цаг 49 минут
Өрхийн мөнгөн орлого, сууцны төрлөөр, 2012-2015 он
Эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагчид
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 30. 10 цаг 50 минут
Эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагчид
ҮСХ-ны хүний нөөц
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 29. 13 цаг 40 минут
ҮСХ-нд 2016 оны эцэст нийт 320 ажилтан, албан хаагч үүнээс төв аппаратад 109, нийслэл, дүүрэгт 61, аймагт 150 ажилтан, албан хаагч ажиллаж байна. ҮСХ-нд ажиллагчдын 32.2 хувь нь эрэгтэй, 67.8 хувь нь эмэгтэйчүүд байна.
Монгол улсын хүн амын дундаж наслалтын тооцоо
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 29. 13 цаг 34 минут
Хүний амьдрах хугацааг тодорхойлох гол хэмжүүр нь “ДУНДАЖ НАСЛАЛТ” юм. Хүн амын дундаж наслалт гэдэг нь (төрөх үеийн) шинэ төрсөн хүүхдийн цаашид үргэлжлэн амьдрах дундаж хугацаа (жил) юм.
Статистикийн талаарх үндсэн ойлголт
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 28. 15 цаг 09 минут
Статистикийн талаарх үндсэн ойлголт
UN DATA
Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :