Монгол улсын усны нөөц, ашиглалт
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 23. 10 цаг 24 минут
Монгол улсын усны нөөц, ашиглалт
Монгол улсын нийт хүн амын 3.9 хувь нь казах үндэстэн.
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 22. 19 цаг 34 минут
Монгол улсын нийт хүн амын 3.9 хувь нь казах үндэстэн. Баян-Өлгий, Ховд, Сэлэнгэ, Төв аймаг болон Улаанбаатар хотод ихэвчлэн оршин суудаг. Баян-Өлгий аймаг нийт Казах иргэдийн 75.5 хувь нь оршин суудаг.
Монголын хэвлэл, мэдээллийн ажилтан - 2015
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 17. 10 цаг 08 минут
Салбарын ажиллагчидын тоо, ажиллагчидын ажил үүргийн бүтэц болон дундаж цалин.
Дундаж цалин
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 17. 10 цаг 04 минут
Аж ахуй нэгж, байгууллагын дундаж цалин, ажил мэргэжлийн ангиллаар, хүйсээр, 2016 оны 4-р улирлын байдлаар
Би монгол эмэгтэй
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 17. 10 цаг 01 минут
Бидний 69 хувь нь хотод, 31 хувь нь хөдөө амьдардаг.
Би монгол эрэгтэй
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 17. 09 цаг 58 минут
Бидний 68 хувь нь хотод, 32 хувь нь хөдөө амьдардаг.
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын (ААНБ) aжиллагчдын cарын дундаж цалин
Нийтэлсэн: 2017 он 03 сар 16. 15 цаг 15 минут
Цалин хөлс нь: Үндсэн цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал, ажиллаагүй цагийн олговор болон бусад олговроос бүрдэх бөгөөд нийгмийн даатгалын шимтгэл, хүн амын орлогын албан татвар суутгахаас өмнөх буюу нэрлэсэн цалин хөлс юм.
Ажиллагчдын сарын дундаж цалин хөлс нь тухайн цалинг, ажиллагчдын тоогоор жигнэс
Хөдөлмөр эрхлэлт
Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 16. 15 цаг 04 минут
Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал (2017 оны 1 сарын байдлаар)
Нийтэлсэн: 2017 он 02 сар 16. 14 цаг 29 минут
Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал (2017 оны 1 сарын байдлаар)
Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал (2016 оны жилийн эцсийн байдлаар)
Нийтэлсэн: 2017 он 01 сар 17. 11 цаг 02 минут
Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн байдал (2016 оны жилийн эцсийн байдлаар)
UN DATA
Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :