Монгол улсын хүн ам
Төрөлт......................   7 минут 57 секунд тутамд
Нас баралт ..................  30 минут 36 секунд тутамд
Нэг хүн ....................... 8 минут 36 секунд тутамд тус тус нэмэгдэнэ.

Эх үүсвэр : Энэхүү тооцоололд орсон  төрөлт, нас баралтын тоог Эрүүл мэндийн яамны сарын мэдээлэлд үндэслэсэн болно. Шилжих хөдөлгөөний тоог оруулаагүй болно.
Энэ тооцооллын талаар асуух тодоруулах зүйл байвал дараахь хаягаар холбогдоно уу.


Үндэсний статистикийн хороо
Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар
Статистикч Т.Уянга
Утас : 262325

Хүн амын цагийн дэлгэрэнгүй танилцуулагыг үзвэл энд дарна уу.


Энэ хуудсыг 2018 оны 10 сарын 03-ны өдөр шинэчилэв.

Эмбэд кодыг авах