A/154 ЭЭМАТ чанарын судалгааны үзэл баримтлал, аргачлал, удирдамжийг батлах тухай

A/103 Ногоон хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүд, түүнийг тооцох аргачлал батлах тухай

А/101 ЗТХЯ-ны захиргааны мэдээний маягт, нөхөх зааврыг зөвшөөрөх тухай

A/100 Захиргааны статистикийн мэдээний маягт зөвшөөрөх тухай

А/97 Хүн амын улсын түвшний 2015-2045 оны хэтийн тооцоог батлах тухай

A/81 ААНБ-ын төлбөрийн тэнцлийн мэдээ ТТ-1 батлах тухай

A/77 ЭХҮХС-ны үзэл баримтлал, маягт, нөхөх зааврыг батлах тухай

A/72 Ёс зүйн хороо шинэчлэн байгуулах тухай

A/46 Шагналын журам батлах тухай тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

А/45 ЭЭМАТС-ны үзэл баримтлал, асуулга, зааврын батлах тухай

A/31 Индекс батлах тухай

A/16 Захиргааны хэргийн шүүхийн статистикийн маягт, нөхөх зааврыг батлах, зөвшөөрөх тухай

A/14 ЭЗ-ын сар, улирлын бюллетень танилцуулгыг бэлтгэхэд баримтлах нэгдсан заавар батлах тухай

A/13 Хүн амын амьжиргааны 2017 оны доод түвшинг тогтоох тухай 

A/11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

A/04 Бүтээм тооцох аргачлалыг шинэчлэн батлах тухай

A/01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016.08.09

A/02 Үндэсний статистикийн хорооны бүтэц, орон то, газар нэгжийн эрхлэх ажлын чиг үүргийн тухай

A/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016.08.23

A/05 Даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлэх тухай 2016.08.30

A/06 Арга зүйн байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2016.08.30

A/23 Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016 үзэл баримтлал, асуулга, нөхөх заавар, мэдээлэл цуглуулах 

A/27 Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг дархлал тогтоцын судалгаа-ны үзэл баримтлал

A/28 Арга зүйн байнгын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

A/35 Индекс батлах тухай 2016.10.13

A/42 Журам шинэчлэн батлах тухай 2016.10.25

A/46 Редакцийн зөвлөл байгуулах тухай 2016.11.01


UN DATA
Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :