Ангилал Маягтын нэр Огноо Татах
Аж ахуй нэгж
CXT-2
2016-12-20
ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
ААНБ-1 /дэлгэрэнгүй/ pdf
2014-03-10
ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
ААНБ-1 /дэлгэрэнгүй/ xls
2014-03-10
ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
ААНБ-2 /хураангуй/ pdf
2014-03-10
ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
ААНБ-2 /хураангуй/ xls
2014-03-10
ТАТАХ
Хөрөнгө оруулалт
ААНБ-ын хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын судалгаа (xls)
2013-04-17
ТАТАХ
Дундаж цалингийн мэдээ
ААНБ-ын ажиллагчдын дундаж цалингийн улирлын мэдээ, CS-1
2013-06-06
ТАТАХ
Аялал жуулчлалын мэдээ
АЖ-1а
2013-01-01
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
АОИБ-1
2016-11-22
ТАТАХ
Аж үйлдвэр
АҮ-1
2012-12-10
ТАТАХ
Аж үйлдвэр
АҮ-1 2015
2016-11-03
ТАТАХ
Аж үйлдвэр
АҮ-2
2012-12-10
ТАТАХ
Аж үйлдвэр
АҮ-3
2012-12-10
ТАТАХ
Аж үйлдвэр
АҮ-4
2012-12-10
ТАТАХ
Аж үйлдвэр
АҮ-7
2012-12-10
ТАТАХ
Барилга
ББО-1
2014-06-24
ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
БР-1
2012-09-17
ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
БР-2
2012-09-17
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
БРЛ
2016-11-22
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
БТ-1
2016-11-22
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
ЗЗА-1
2016-11-22
ТАТАХ
Барилга
ИБ-Зб
2014-06-24
ТАТАХ
Барилга
ИБ-Зв
2014-06-24
ТАТАХ
Боловсрол
МТС-1
2014-07-18
ТАТАХ
Мал эмнэлэг
МЭ-1а
2014-01-01
ТАТАХ
Нийгэм, бие хүнд үзүүлэх бусад үйлчилгээ
НБХҮ-1
2014-07-18
ТАТАХ
Нийгмийн зарим үзүүлэлт
НЗҮ-1
2013-11-22
ТАТАХ
Нийгмийн зарим үзүүлэлт
НЗҮ-1А
2013-11-22
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
НМ-1
2013-01-01
ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
Ногоон ажлын байр
2015-02-25
ТАТАХ
Хот, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ
НҮ-1
2012-12-15
ТАТАХ
Орон сууц
ОС-1
2012-09-17
ТАТАХ
Хот, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ
ОСНАА-1
2015-01-19
ТАТАХ
Орон сууц
ОСҮ-1
2013-04-01
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
ӨС-1
2016-11-22
ТАТАХ
Аж ахуй нэгж
СХТ-1
2016-12-20
ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
ТББ-1
2015-1-19
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
ТВ-1
2016-11-22
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
ӨХ-1
2016-11-22
ТАТАХ
Хөдөө аж ахуйн мэдээ
ХАА-1
2013-01-01
ТАТАХ
Хөдөө аж ахуйн мэдээ
ХАА-2
2013-01-01
ТАТАХ
Хөдөө аж ахуйн мэдээ
ХАА-3
2013-01-01
ТАТАХ
Хөдөө аж ахуйн мэдээ
ХАА-5
2013-01-01
ТАТАХ
Хөдөө аж ахуйн мэдээ
ХАА-6
2013-01-01
ТАТАХ
Хөдөө аж ахуйн мэдээ
ХАА-7а
2013-01-01
ТАТАХ
Хөдөө аж ахуйн мэдээ
ХАА-7б
2015-01-01
ТАТАХ
Хөдөө аж ахуйн мэдээ
ХАА-8
2015-01-01
ТАТАХ
Хөдөө аж ахуйн мэдээ
ХАА-9
2013-01-01
ТАТАХ
Хөдөө аж ахуйн мэдээ
ХААБ-1
2013-01-01
ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага
ХО-1
2013-04-12
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
ХТМ-1
2016-11-22
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
ХТМ-2
2016-11-22
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
ХТМ-3
2016-11-22
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
ХТМ-4
2016-11-22
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
ХТМ-5
2016-11-22
ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ
ХТМ-6
2016-11-22
ТАТАХ
Худалдаа
ХУ-1А
2015-08-07
ТАТАХ
Худалдаа
ХУ-1Б
2012-12-13
ТАТАХ
Хүн ам, өрхийн бүртгэл
Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтрийн маягт
2011-10-12
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-1
20140-7-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-10а
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-10б
2014-07-29
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-11
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-12а
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-12б
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-13
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-14
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-15а
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-15б
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-16
2014-07-29
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-17
2014-07-29
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-18
2014-07-29
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-19
2014-07-29
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-2
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-20
2014-07-29
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-21
2014-07-29
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-22
2014-07-29
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-23
2014-07-29
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-3
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-4а
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-4б
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-5
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-6
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-7
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-8
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-9
2014-07-28
ТАТАХ
Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс
ЭАБ-А
2014-07-28
ТАТАХ
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны мэдээ
ЭШС-1
2014-07-18
ТАТАХ

Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :