САЛБАР МАЯГТЫН НЭР ШИФР ОГНОО ТАТАХ
Аж ахуй нэгж Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2015 оны худалдааны нэмэгдлийн судалгаа CXT-2 2016-12-20 ТАТАХ
Аж ахуй нэгж Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2015 оны өртөг, зардлын судалгаа СХТ-1 2016-12-20 ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн 20... оны ... -р улирлын мэдээ БР-1 2012-09-17 ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага Салбар, охин, толгой компаний бүртгэлийн 200 ... оны ... -р улирлын мэдээ БР-2 2012-09-17 ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгө, хөрөнгө оруулалтын 20….оны ... - р улирлын судалгаа ХО-1 2013-04-12 ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 201... оны үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээ ААНБ-1 /дэлгэрэнгүй/ xls 2014-03-10 ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 201... оны үйл ажиллагааны хураангуй мэдээ ААНБ-2 /хураангуй/ xls 2014-03-10 ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага Төрийн бус байгууллагын 20 ... оны ... –р улирлын мэдээ ТББ-1 2015-01-19 ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага Байгаль орчны хөдөлмөр эрхлэлт Ногоон ажлын байр 2015-02-25 ТАТАХ
Аж ахуйн нэгж, байгууллага Аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэлийн 20... оны ... -р улирлын мэдээ БР-1 2019-05-16 ТАТАХ
Аж үйлдвэр Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 20... оны ...-р сарын мэдээ АҮ-1 2012-12-10 ТАТАХ
Аж үйлдвэр Цахилгаан эрчим хүчний 20... оны баланс АҮ-2 2012-12-10 ТАТАХ
Аж үйлдвэр Дулааны эрчим хүчний 20... оны баланс АҮ-3 2012-12-10 ТАТАХ
Аж үйлдвэр Олборлосон нүүрсний 20... оны баланс АҮ-4 2012-12-10 ТАТАХ
Аж үйлдвэр Үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажилллагааны 20... оны жилийн мэдээ АҮ-7 2012-12-10 ТАТАХ
Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433 | (976-11)-321212
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518 | (976-11)-321212
E-Mail :