САЛБАР МАЯГТЫН НЭР ШИФР ОГНОО ТАТАХ
Аж үйлдвэр Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл, борлуулалтын 20… оны …-р сарын мэдээ АҮ-1 2015 2016-11-03 ТАТАХ
Аялал жуулчлалын мэдээ Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20... оны ...-р улирлын мэдээ АЖ-1а 2013-01-01 ТАТАХ
Барилга Барилга байгууламж, обьектын 20 ... оны ... -р улирлын мэдээ ББО-1 2014-06-24 ТАТАХ
Барилга Орон сууцны болон орон сууцны бус барилгын материалын үнэ, цагийн дундаж цалин, механизмын зардлын 20 ... оны ... -р улирлын судалгаа ИБ-Зб 2014-06-24 ТАТАХ
Барилга Инженерийн байгууламжийн материалын үнэ, цагийн дундаж цалин, механизмын зардлын 20 ... оны …-р улирлын судалгаа ИБ-Зв 2014-06-24 ТАТАХ
Боловсрол Мэргэжлийн түр сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 20... оны … -р улирлын мэдээ МТС-1 2014-07-18 ТАТАХ
Дундаж цалингийн мэдээ Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын дундаж цалингийн 20 ... оны ... улирлын мэдээ ААНБ-ын ажиллагчдын дундаж цалингийн улирлын мэдээ, CS-1 2013-06-06 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ Зам засвар арчлалтын 20... оны ... дугаар сарын мэдээ НМ-1 2013-01-01 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглалтанд оруулсан барилга объектын ... оны ...-р улирлын мэдээ АОИБ-1 2016-11-22 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ Худалдаа, yйлдвэрлэл, yйлчилгээний цэгийн 200… оны судалгаа БРЛ 2016-11-22 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ Биеийн тамир, спортын зарим үзүүлэлтийн 200 … оны хагас жил, жилийн тайлан БТ-1 2016-11-22 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ Зам засвар арчлалтын 20... оны ... дугаар сарын мэдээ ЗЗА-1 2016-11-22 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ Сууцны болон сууцны тусдаа байшин, гэрт амьдардаг өрхийн 20… оны судалгаа ӨС-1 2016-11-22 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ Телевизортой болон интернэтэд холбогдсон өрхийн мэдээ 200.. он ТВ-1 2016-11-22 ТАТАХ
Захиргааны статистик мэдээ Нийслэлд явагдаж буй өмч хувьчлалын ... оны ... -р улирлын мэдээ ӨХ-1 2016-11-22 ТАТАХ
Хэрэглэгч танд

Засгийн газрын III байр Бага тойруу -44,
Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас : (976-11)-321433
Лавлах утас : 1900-1212
Факс : (976-11)-324518
E-Mail :