Монгол улсын хүн ам
Төрөлт......................   6 минут 37 секунд тутамд
Нас баралт ..................  29 минут 54 секунд тутамд
Нэг хүн ....................... 8 минут 40 секунд тутамд тус тус нэмэгдэнэ.

Эх үүсвэр: Энэхүү тооцоололд орсон төрөлт, нас баралтын тоог ҮСХ-ноос зарласан жилийн эцсийн мэдээлэлд үндэслэсэн болно. Шилжих хөдөлгөөний тоог оруулаагүй болно.
Энэ тооцооллын талаар асуух тодруулах зүйл байвал дараах хаягаар холбогдоно уу.


Үндэсний статистикийн хороо
Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар
Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо
Статистикч О.Өүжингэ
Утас : 267547

Энэ хуудсыг 2018 оны 10 сарын 03-ны өдөр шинэчилэв.

Эмбэд кодыг авах